6 Giá trị cốt lõi của văn hóa FPT

Văn hóa FPT được gói gọn trong 6 chữ 'Tôn đổi đồng - Chí gương sáng' - xây nên những giá trị văn hóa, con người của FPT.


Ngày 12/09/2008, trong Thông điệp 20 năm FPT gửi toàn thể CBNV, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình viết: “Rất nhiều doanh nghiệp cũng có con người là sức mạnh cốt lõi, nhưng họ đã không làm nên những kỳ tích như chúng ta. Về nguyên tắc, doanh nghiệp nào quy tụ được đông đảo hiền tài và từng CBNV tận tâm, tận lực, nỗ lực đổi mới, sáng tạo thì đều có thể lập kỳ tích. Vấn đề là ở chỗ làm thế nào có được điều đó?

Người hiền tài không phải ít và ở đâu cũng có, nhưng để hiền tài trở thành sức mạnh cốt lõi của công ty thì cần phải có một môi trường đặc biệt, cần phải có chuẩn ứng xử giữa con người với con người đặc biệt, cần có những nhà lãnh đạo đặc biệt. Đây là điều Ban lãnh đạo đau đáu suốt 20 năm. Đây là trải nghiệm thực tiễn FPT 20 năm.

Người FPT chúng ta Tôn trọng cá nhân, Đổi mới và Đồng đội. Đây là nguồn sức mạnh tinh thần vô địch, đem đến cho FPT thành công nối tiếp thành công. Tinh thần này là hồn của FPT, mất nó đi FPT không còn là FPT nữa. Bởi vậy, mỗi người FPT có trách nhiệm bảo vệ đến cùng Tinh thần FPT. Làm được như vậy FPT sẽ phát triển và trường tồn cùng thời gian.Giá trị cốt lõi, là cái Tinh thần FPT đã làm nên sự thành công khác biệt của FPT trong 20 năm qua. Nếu được gìn giữ và phát huy, Tinh thần FPT sẽ còn dẫn dắt FPT trường tồn, tiếp tục thành công vượt trội, đạt được những giá trị to lớn hơn nữa”. Ảnh: St.

Tinh thần văn hóa FPT là “TÔN ĐỔI ĐỒNG” nghĩa là “TÔN TRỌNG CÁ NHÂN - TINH THẦN ĐỔI MỚI - TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI”, là những giá trị mà tất cả người FPT đều chia sẻ.


TÔN TRỌNG - là Tôn trọng cá nhân, bao gồm: Nói thẳng, Lắng Nghe và Bao dung.

Ở FPT, cấp dưới có thể nói thẳng với cấp trên, không phân biệt vị trí cao thấp, quan hệ thân sơ. Chúng tôi chấp nhận mọi người như họ vốn có, cả mặt mạnh, mặt yếu, cả điểm tốt và chưa hoàn thiện, đồng thời, tạo điều kiện tối đa để các thành viên được là chính mình, được thực hiện những hoài bão của mình.

ĐỔI MỚI - là Tinh thần đổi mới, bao gồm: Học hành, Sáng tạo và STCo (là sự hài hước, hóm hỉnh đặc trưng của người FPT).

Chúng tôi không ngừng học hỏi từ khách hàng, đối tác và từ chính những đồng nghiệp để tránh suy nghĩ theo lối mòn, nỗ lực dẫn đầu về công nghệ mới, sản phẩm mới, phương thức quản trị/kinh doanh mới.

ĐỒNG ĐỘI - là Tinh thần đồng đội, bao gồm: Đồng tâm, Tập thể và Chân tình.

Ở FPT, mọi thành viên đều được quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia và cùng đồng tâm hướng đến một mục tiêu chung “vì sự thành công của khách hàng và sự phát triển trường tồn của công ty”.

CHÍ GƯƠNG SÁNG” nghĩa là “CHÍ CÔNG - GƯƠNG MẪU - SÁNG SUỐT” - là những giá trị cần có của lãnh đạo FPT

CHÍ CÔNG - là nền tảng quan trọng nhất để lãnh đạo xây dựng niềm tin trong nhân viên và để nhân viên làm việc hết mình thay vì xu nịnh lãnh đạo.

GƯƠNG MẪU - Lãnh đạo phải là người thể hiện rõ nét nhất về Tinh thần FPT, về giá trị của ba chữ 'Tôn Đổi Đồng'
SÁNG SUỐT - là tầm nhìn xa và tính quyết đoán.

Văn hóa được xem là một phần không thể thiếu kiến tạo nên bộ Gen của người FPT, là Tinh thần FPT, là sức mạnh thúc đẩy chúng tôi không ngừng nỗ lực, sáng tạo vì lợi ích chung của cộng đồng, khách hàng.
Thùy Dương
(Sưu tầm)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn