"Thủ lĩnh Nằm vùng" là gì?

Kể từ năm 2019, “Cán Bộ Nằm Vùng" sẽ được chính thức đổi tên thành “Thủ Lĩnh Nằm Vùng” với ý nghĩa hướng đến việc xây dựng những cán bộ phong trào nhiệt huyết mạnh mẽ hơn nữa trong những hoạt động về phong trào và văn hóa tại FPT Telecom

Năm 2016, FPT Telecom kỷ niệm 20 năm thành lập với nhiều sự kiện nhưng mỗi lần huy động người, Ban tổ chức phải liên hệ với các hạt nhân văn hóa ở địa phương, trong khi họ chưa đủ kỹ năng để kích dậy tinh thần anh em. Từ thực tế đó, anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hoá – Đoàn thể FPT Telecom, nảy ra ý tưởng xây dựng Chương trình đào tạo văn hóa cho các bộ nằm vùng để có thể huy động được người ngay khi cần.

Đội ngũ Thủ lĩnh Nằm vùng 3 miền cùng thăm Hải quan trong khóa tập huấn 2020

Khóa tập huấn Thủ lĩnh Phong trào hàng năm là chương trình đào tạo đặc biệt dành cho đội ngũ ngành dọc về truyền thông, công đoàn, tổng hội và trách nhiệm xã hội (CSR) của FPT Telecom trên toàn quốc. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi thủ lĩnh sẽ là người dẫn dắt, sáng tạo ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty, hướng tới hiệu quả theo từng chương trình mục cụ thể của công ty/đơn vị.

An Khanh
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn