"Quốc tế hóa" bài đoàn FPT


Bài hát truyền thống của FPT – FPT ca được viết lời tiếng Anh và cả tiếng Nhật.

Bản tiếng Anh ra đời vào khoảng năm 2001. Trong một buổi nhậu, FSofter (phiên bản 1.0) hát hò vui vẻ, và tất nhiên là không thể thiếu bài Đoàn FPT. Hôm đó có Askar Khan (hiện nay làm ở G8) tham dự. Hắn thấy anh em hát vui quá, mới hỏi: “Bọn mày hát cái gì đó”. Anh em bèn dịch lại cho Khan bằng tiếng Anh, rất dễ hiểu. Lúc đó anh Nam Dũng mới “đặt hàng” cho Nguyễn Công Vũ hoàn chỉnh bản dịch. Sau vài ngày, Vũ hoàn thành, gửi lời cho mọi người góp ý thêm. Anh ChâuHM cũng sửa thêm vài ý và sau đó ra HN trình diễn dịp 13/09.

Phiên bản tiếng Nhật được viết trong một cuộc thi do FSoft tổ chức, và anh TuanPM đó đặt giải thưởng cho bản dịch tốt nhất là 5 man (khoảng 500 USD).

The FPT
The FPT’s ready to go
So difficult but don’t loose heart
Go far away without clothing
Go far away naked still go

The White attack then we move back
The White move back money we take
Till pocket ‘s full

Go far away without clothing
A hard past time never forget
Under flag in three colors
The FPT today should know
In the past, our vanguards
Lost everything for company
Today we have to try our best
To work together for happiness

The FPT’s ready to go
So difficult but don’t loose heart
Go far away without clothing
Go far away … for FPT.


Lời STCo Đoàn FPT được viết trên nền nhạc bài "Đoàn Giải phóng quân" của cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu

Nguồn: Bảo tàng FPT

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn