Từ cái tên "Thực phẩm" đến "Công nghệ"

Ngày 27/10/1990, Công ty Công nghệ Thực phẩm được Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia cho phép đổi tên thành Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ.

Tên giao dịch quốc tế là The Coporation for Financing and Promoting Technology.

Ông Trương Gia Bình đã thức trắng đêm tra từ điển để tìm ra cái tên mới mà vẫn giữ được chữ FPT.

Hình ảnh "Quyết định về việc đổi tên và bổ sung chức năng của công ty Công nghệ thực phẩm.

Ông Bình kể lại “Tôi đã tra cả quyển từ điển tiếng Anh để tìm từ phù hợp – Phương án khả dĩ nhất là Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ. Song anh Vũ Đình Cự ngại trọng điểm hoạt động của công ty chuyển sang tài chính, đầu tư, nên đã quyết định hoán vị hai chữ Đầu tư – Phát triển. Vì thế tên tiếng Việt của FPT là Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ”.

Tên gọi này, tồn tại từ ngày 27/10/1990 đến tận hôm nay.

Nguồn: Bảo tàng FPT
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn