"Vinh danh" các thành viên tích cực phong trào FTEL


Lần đầu tiên, phòng Văn hóa và Đoàn thể "vinh danh" 29 thành viên tích cực có đóng góp phong trào FTEL. Theo đó, phần "vinh danh" dựa trên các thống kê thành viên có đóng góp nhiều nhất của Group Phong trào FTEL, Group FiL - FUN is Life trên Workplace, Group CLB Hẹn hò. 

Top 9 thành viên có nhiều đóng góp nhất của Group Phong trào FTEL

Top 10 thành viên đóng góp nhiều nhất CLB Hẹn hò FTEL 

Top 10 thành viên đóng góp nhiều nhất Group FiL - FUN is Life trên Workplace

Sau bài đăng, rất nhiều thành viên có mong muốn sẽ đóng góp nhiều hơn để tháng sau có thể được "vinh danh". Theo thông tin từ phòng Văn hoá & Đoàn thể FTEL, đây sẽ là hoạt động thường niên để vinh danh các thành viên tích cực, có đóng góp cho hoạt động phong trào FPT Telecom trên các kênh online. 

An Khanh
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn