Lãnh đạo là phục vụ

Rất nhiều người lầm tưởng lãnh đạo đồng nghĩa với chức vụ, quyền lợi, bao gồm cả quyền chỉ huy, quyền ra mệnh lệnh, quyền lợi về vật chất... mà không biết rằng điều đầu tiên người lãnh đạo phải nhớ, phải làm là... phục vụ.

Nếu là lãnh đạo đất nước thì điều đầu tiên là phải phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.


Nếu là lãnh đạo doanh nghiệp thì là phục vụ các cán bộ cấp dưới, các nhân viên trong doanh nghiệp hay nói cách khác là giúp đỡ các cán bộ thuộc quyền hoàn thành nhiệm vụ.


Ở Việt nam hầu như trong nhà trường, cả phổ thông lẫn đại học, không ai dạy lãnh đạo là gì, lãnh đạo thì làm những gì, thành thử đa số hiểu theo nghĩa có lợi nhất cho mình, theo nghĩa thô thiển nhất là đồng nghĩa lãnh đạo với chỉ huy, với ra mệnh lệnh, là kiểm soát cấp dưới mà quên mất vế cơ bản nhất là phục vụ, là giúp đỡ cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ của mình.


Ở Mỹ, ngay từ cấp học phổ thông họ đã đưa giáo dục lãnh đạo vào chương trình một cách hết sức tự nhiên. Kết thúc mỗi năm học cho học sinh toàn trường bình bầu ra giải thưởng "phục vụ bạn bè và cộng đồng một cách không vụ lợi". Các bạn được giải thưởng sẽ cùng một số thầy cô giáo được thưởng một chuyến du lịch 10 ngày, trong 10 ngày đó có một ngày có chủ đề Leadership. Với cách làm như vậy, từ lúc học phổ thông, các em đã hiểu tố chất số 1 của lãnh đạo là phục vụ bạn bè, cộng đồng một cách không vụ lợi.


Phục vụ bạn bè, cộng đồng một cách không vụ lợi được thấm nhuần từ cấp phổ thông, nên sau này lớn lên, đi làm nếu được bổ nhiệm Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty hay Thứ trưởng, Bộ trưởng trong chính phủ tất cả đều hiểu rằng việc đầu tiên là phải phục vụ, phải giúp đỡ cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ của mình.


Hãy phục vụ, hãy giúp đỡ trước khi ra mệnh lệnh, trước khi hưởng thụ. Đấy mới là nhà lãnh đạo đúng nghĩa.


Đỗ Cao Bảo

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn