Nhạc phẩm STCo "Cột mốc 28.6"

Chúc mừng cột mốc 28.6 - ngày ghi dấu FTEL bảo toàn lực lượng chuyển về "nhà mới" và đánh dấu cột mốc riêng của thủ trường Hoàng Nam Tiến.


Cột mốc 28.6 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng tại FPT Telecom

Lời bài hát:

Niềm tin trong tim ta thôi thúc cùng nhau ta xông pha
Quyết chí chiến đấu, gian nguy không sờn
Dù thiên tai: Không sao!
Đứt cáp, Covi: Không sao!
Tiến! Tiến lên! Chúng ta cứ Tiến đi đầu.

Bước nối bước xưa bao người đắp xây
Tay chung tay ta xây tiếp nơi này
Dù cho chông gai không hề ngăn được chân ai
FTEL đồng lòng mình cùng sát vai

Cùng nhau xông pha không gì ngăn được chân ta
Mai sau gặp lại mình cùng hát ca.

 


Đèn Biển

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn