Phát động chương trình "Tuần lễ Giọt vàng" tại Hồ Chí Minh

Lương thực có thể dự trữ để đảm bảo nhu cầu thiết yếu nhưng máu cho người bệnh thì không thể dự trữ nếu không có người hiến. FiL - FUN is LifeĐể lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn