FPT Telecom check-in WFO: mỗi chi nhánh, trung tâm kinh doanh là một mã QR Code

Đây là thông báo mới nhất về việc thực hiện check-in WFO tại FPT Telecom trên toàn quốc. 


Thực hiện thông báo sử dụng MyFPT check in WFO từ ngày 06/10/2021, FPT Telecom đã triển khai các mã QR Code cho từng văn phòng chi nhánh, trung tâm kinh doanh trên toàn quốc. Theo đó, mỗi CBNV khi đến công ty làm việc cần thực hiện việc check-in WFO tại các đơn vị. Đây là quy định bắt buộc nhằm giữ an toàn cho các thành viên của FPT. Danh sách các CBNV đủ điều kiện WFO trực thuộc đơn vị cũng đã được nhập toàn bộ lên hệ thống. 


Để Checkin theo quy định, CBNV chỉ cần vào myFPT, mục Chức năng, chọn Work from office là có thể thực hiện ngay


Đối với Chi nhánh tỉnh: QR Code tương ứng với từng Chi nhánh và duy nhất 1 QR Code sẽ sử dụng cho tất cả các văn phòng trực thuộc Chi nhánh. 


Đối với Trung tâm kinh doanh HNx, SGx: sẽ gồm 2 mã QR cần in và dán tại các văn phòng trực thuộc bao gồm: mã tương ứng với từng TT HNx, SGx và mã thuộc FTELHN, FTELSG: do văn phòng có thể có CBNV thuộc HO, FTI cùng địa điểm làm việc hàng ngày. 


Đối với FTELHO, FTI tại HN, SG sẽ chia làm 2 mã QR Code FTEL HN và QR Code FTEL HCM. 


Báo cáo về việc check-in WFO này sẽ được cập nhật 2 lần/ ngày gửi đơn vị. Ngoài ra, FHR sẽ có hướng dẫn gửi đơn vị sử dụng app đối với bảo vệ các khu vực/ tòa nhà/ văn phòng để đối chiếu và kiểm soát CBNV đủ điều kiện mới được vào văn phòng. 

Ly Ly 

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn