CBNV FPT được đi công tác vùng xanh và vàng

Người FPT được đi công tác từ/đến các địa phương được xác định cấp độ dịch Covid-19 ở cấp 1, cấp 2 (mức xanh, mức vàng) là nội dung mới nhất trong Chỉ thị số 12 về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa vừa ký.


Chỉ thị số 12 hạn chế tối đa đi công tác từ/đến các địa phương được xác định cấp độ dịch ở mức 3 (mức cam) và tiếp tục dừng đi công tác từ/đến các địa phương được xác định cấp độ dịch ở mức 4 (mức đỏ), trường hợp đặc biệt cần được phê duyệt của Tổng Giám đốc công ty thành viên.


Việc họp sơ kết, tổng kết, tổ chức teambuilding, tôn vinh, khen thưởng cho tập thể/cá nhân xuất sắc 2021 được thực hiện kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 


CBNV FPT tiêm vaccine. Ảnh tư liệu


FPT khuyến khích tổ chức các hoạt động, sự kiện bằng hình thức trực tuyến. Các đơn vị chỉ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp với các hoạt động, sự kiện nội bộ cho CBNV theo từng zone riêng biệt (zone được căn cứ theo Quy định 17-QĐ/NS/HDCV/FPT)


Riêng các sự kiện nội bộ nằm ngoài quy định hoặc hoạt động, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đối tác, khách hàng cần tổ chức theo hình thức trực tiếp do Tổng Giám đốc CTTV quyết định và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh tại đơn vị.


Tất các hoạt động, sự kiện cần tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch của FPT, công ty thành viên và chính quyền địa phương.


Chỉ thị này thay thế Chỉ thị 02, Chỉ thị 11 và Điều 2 Chỉ thị 09, có hiệu lực từ ngày ban hành đến khi có Chỉ thị tiếp theo thay thế.

Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn