Chủ tịch FPT Telecom kêu gọi đóng góp Một ngày lương cho Quỹ Người FPT Vì Cộng đồng

Đóng góp "một ngày lương" cho Qũy Người FPT Vì Cộng động đã trở thành truyền thống tốt đẹp của người nhà F chúng ta.
 full-width

 

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn