Thư phát động FoxSteps 2 từ Chủ tịch Hoàng Nam Tiến

"Tiếp nối chuỗi hoạt động 25 năm “Bán Mạng”, hành trình FoxSteps sẽ trở lại với “25 ngày Thục Mạng Yêu Thương”. Mục tiêu của chúng ta là mỗi thành viên sẽ hoàn thành tối thiểu 25 km để gây quỹ xây dựng 2 phòng Lab đầy đủ thiết bị cho các em học sinh trường Hy vọng, những em nhỏ đã chịu rất nhiều thiệt thòi và mất mát vì Covid-19." - Trích thư Chủ tịch Hoàng Nam Tiến                                                                                                                            Thanh Thùy
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn