Công bố Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2023-2028

Trong quý I/2023 Công đoàn Công ty Cổ phần viễn thông FPT đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra với tinh thần "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 6 thành viên.

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-CĐB ngày 11/8/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Khoa học và công nghệ về công tác quy hoạch cán bộ Công đoàn các cấp, Công đoàn Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã tổ chức rà soát, bổ sung các quy hoạch nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.

Đội ngũ Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần viễn thông FPT nhiệm kỳ 2023-2028.


Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn FPT Telecom nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các đồng chí:

1) Đồng chí Nguyễn Khoa Diệu Hiền - Giám đốc Phòng Trải nghiệm nhân viên FTEL - Chủ tịch Công đoàn FTEL.
2) Đồng chí Phan Phước Nhật - Trưởng Phòng Văn Hóa & Đoàn thể FTEL - Phó Chủ tịch Công đoàn FTEL.
3) Đồng chí Đỗ Thanh Chi - Chánh Văn phòng FTEL - Ủy viên Ban thường vụ.
4) Đồng chí Phi Thị Thanh Trúc - Trưởng phòng hành chính FPL - Ủy viên Ban thường vụ.
5) Đồng chí Nguyễn Như Quỳnh - Cán bộ Phòng Văn hóa & Đoàn thể FTEL - Ủy viên Ban chấp hành.
6) Đồng chí Trần Minh Tuấn - Cán bộ Phòng Văn hóa & Đoàn thể FTEL - Ủy viên Ban chấp hành.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Công ty Viễn thông FPT đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu: Thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động công tác tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, đa dạng hóa công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên Công đoàn; đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong, thái độ, kỷ luật lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh; phấn đấu đoàn viên Công đoàn Công ty Viễn thông FPT hiểu biết sâu về chuyên môn nắm chắc nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục, quyết tâm thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên quy định; hưởng ứng và vận động đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động thể thao, văn nghệ, lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm; giữ vững các danh hiệu Công đoàn vững mạnh, đạt được các hình thức khen thưởng của các cấp Công đoàn.

Bằng khen Công đoàn Công ty Cổ phần viễn thông FPT đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022.

Cùng tổng kết các hoạt động Công đoàn FPT Telecom trong năm 2022, Công đoàn Công ty Viễn thông FPT tự hào là thành viên của Tập đoàn FPT tập trung đông đảo các kỹ thuật viên và cán bộ nhân viên chất lượng cao của Việt Nam. Đó là tài sản quý báu nhất và là nền tảng tạo ra mọi thành công của tập đoàn FPT trong tương lai. 

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty Viễn thông FPT đã trực tiếp tham gia vào việc nghiên cứu, xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động của Công ty FPT. Với các thành tích đạt được trong năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thuộc Công đoàn Công ty Cổ phần FPT - Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được bằng khen từ Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2022.

Thùy Dương
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn