Hiện tại là món quà

Khi nói "tương lai cố định", nhiều người sẽ ngạc nhiên. Mặc dù chúng ta mơ hồ về tương lai, nhưng nó thực sự cố định. Ví dụ, một trăm năm nữa, tất cả chúng ta, những người có thể lên Facebook vào lúc này, đều sẽ chết.


Quá khứ thì không thay đổi được, còn tương lai thì cố định. Chỉ hiện tại là có ý nghĩa. Chỉ hiện tại mới có thể thay đổi.


Hãy luôn trân trọng hiện tại và đừng để trôi qua lãng phí.


Nhưng hiện tại không có nghĩa là lúc này. Ngày hôm nay cũng có thể đã là quá khứ của một ai đó.


Ví dụ, doanh thu ngày hôm nay của một công ty lớn thì không phụ thuộc vào ông Chủ tịch, mà chỉ phụ thuộc vào những người bán hàng. Chủ tịch có thể giúp doanh thu của công ty thay đổi trong những năm tới, nhưng ngày hôm nay thì không. Ngày hôm nay đã trở thành quá khứ của ông. Công việc hiện tại của ông là giúp công ty tăng trưởng trong những năm tới. Hiện tại của ông và hiện tại của nhân viên bán hàng không giống nhau.


Một ví dụ khác. Hiện trạng giao thông của thành phố hôm nay không phải là trách nhiệm của vị Giám đốc Giao thông đương nhiệm. Dù ông có trực tiếp ra đường can thiệp thì giao thông không vì thế mà bớt tắc nghẽn. Một anh cảnh sát giao thông làm việc này tốt hơn ông. Ngày hôm nay thuộc về vị Giám đốc Giao thông tiền nhiệm và đã là quá khứ. Hiện tại của vị Giám đốc đương nhiệm phải là thay đổi tình trạng giao thông của thành phố trong 5-10 năm tới, chứ không phải là ra đường khắc phục sự cố ngày hôm nay.


Hiện tại không phải là một thời điểm, mà là một giai đoạn tiếp diễn, ở đó ta có thể tạo ra được những sự thay đổi. "Hôm nay" thì giống nhau với mọi người, nhưng "hiện tại" thì khác nhau. Hiện tại của một nhân viên là "hôm nay làm gì". Một tổ trưởng cần suy nghĩ đến chuyện tuần này tổ mình làm gì? Hiện tại của một người đội trưởng thì xa hơn, có thể là một tháng, một quý.


Một ông Chủ tịch công ty xắn tay trực tiếp đi bán hàng, một ông Giám đốc Giao thông xắn quần ra ngã tư điều khiển giao thông, thì cũng chẳng thay đổi được gì. Đơn giản vì họ không thể thay đổi được quá khứ.


Mỗi người phải tự xác định hiện tại của mình là gì. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến. Nhưng may mắn là còn có hiện tại. Đó là lúc ta có thể tạo ra sự thay đổi tích cực, làm cho sự tồn tại của mình có ý nghĩa.


Hiện tại là một món quà của Thượng đế, đừng để nó trôi qua uổng phí.

Hoàng Minh Châu


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn