Lịch sử hình thành phát triển tổng hội

Xây dựng phong trào Tổng hội đã khó, giữ gìn và phát triển lại được phong trào còn khó hơn. Muốn xây dựng, cần hiểu lịch sử hình thành và phát triển. Cùng tìm hiểu nguồn gốc của những hoạt động phong trào tại FPT qua những mốc thời gian dưới đây nhé!


* Đoàn Thanh niên FPT được thành lập tại HN vào năm 1997, tại Tp HCM năm 1998. Lãnh nhiệm vụ tổ chức các cuộc chơi cho cán bộ nhân viên FPT.


* Những năm 2001-2002, Đoàn Thanh niên FPT gặp phải giai đoạn khó khăn và thoái trào do quy mô công ty ngày càng phình to, Đoàn lại không có cơ cấu tổ chức tốt và kinh phí hoạt động rõ ràng.


Ở đâu có Tổng hội, ở đó có niềm vui


* Mô hình Tổng hội được hình thành và triển khai từ năm 2003, đầu tiên chỉ với một số cán bộ TH chuyên trách tại TH TW. Nhiệm vụ của Tổng hội là chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ nhân viên FPT.


* Từ năm 2005, bắt đầu xuất hiện các cán bộ TH chuyên trách tại các địa phương. Hoạt động tại địa phương ngày càng quy mô và chuyên nghiệp.


* Năm 2007, Tổng hội được giao thêm những nhiệm vụ mới: Gìn giữ và truyền bá văn hóa FPT, xây dựng hình ảnh FPT thân thiện trong mắt cộng đồng, từ đó xây dựng lòng tự hào FPT, gắn liền "Tự hào FPT" với "Vươn lên Việt Nam".


Nguồn: Chungta (9/2007)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn