Chuyện cốc nước bẩn

Đổ thêm vào cốc nước sạch một ly nước tinh khiết, cả cốc nước cơ bản vẫn thế...

Việc ít đề cập, né tránh phê phán, xử lý tiêu cực là hạn chế lớn. Ảnh hưởng của thái độ tiêu cực luôn rất mạnh. Đổ thêm vào cốc nước sạch một ly nước tinh khiết, cả cốc nước cơ bản vẫn thế. Nhưng nếu nhỏ vào một giọt nước bẩn, cả cốc nước thành đổ đi.


Rõ ràng loại trừ tiêu cực quan trọng hơn là làm cho tất cả tốt thêm. Làm thế nào?


Với mỗi cá nhân. Đầu tiên là phải tự kiểm soát, loại bỏ tâm lý tiêu cực khi nó xuất hiện: giận dữ, nóng nảy, chán nản, ghen tị, mất niềm tin, thụ động, hoang mang... Người khác chỉ có thể giúp thêm.


Việc này ảnh hưởng quyết định đến cuộc sống và công việc của mỗi người. Nếu trong một nhóm, bạn cứ buồn chán, bi quan,... hoặc tệ hơn là cãi cọ, tranh giành, gây gổ, khích bác,... sẽ không còn ai mời bạn tham gia nhóm.


Trong mỗi tổ chức, công ty, trường học, nhóm làm việc,... luôn có những nhân tố/sự việc/thái độ tiêu cực. Nếu không thể thay đổi thì chỉ còn cách loại bỏ. Một tỷ lệ rất nhỏ tiêu cực mà thái độ đối với cái "tiỷ lệ nhỏ" đó không rõ ràng, không kiên quyết xử lý, loại bỏ thì cái cơ bản tốt cũng không còn ý nghĩa.


Cốc nước bẩn không thể uống được, dù 90% trong đó là tinh khiết.


Khúc Trung Kiên

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn