Tổng hội FPT

Ngày 16/10/2003, 22 cán bộ Đoàn thuộc BCH các Chi đoàn bộ phận, đã tham gia cuộc Hội thảo “Kiện toàn đổi mới hoạt động phong trào FPT”, tại Khu dưỡng lão Đại Lải. 


Tại cuộc hội thảo, ông Trương Quý Hải – cán bộ thường trực đoàn FPT đã trình bày dự thảo đề án “Đổi mới hoạt động phong trào FPT”. Các đại biểu đều thống nhất nên thành lập một tổ chức phong trào mới để chăm lo đời sống tinh thần FPT, duy trì bản sắc FPT và hỗ trợ kinh doanh. Tổ chức mới này sẽ bao gồm các tổ chức chính thức như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… và các tổ chức ngành nghề giải trí như các câu lạc bộ sở thích, các phường, hội…


Ngày 23/10/2003, tại Hội nghị lãnh đạo FPT mang tên “Thách thức 1B” diễn ra tại Hạ Long, ông Trương Quý Hải đã trình bày tham luận “Đổi mới công tác Đoàn FPT”. Bài tham luận này nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp. Cái tên “Tổng hội” được nhiều người hưởng ứng.


Ngày 22/12/2003, TGĐ FPT đã ký quyết định thành lập Tổng hội FPT do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch và ông Trương Quý Hải làm Tổng thư ký. Theo điều lệ của Tổng hội, các trưởng bộ phận là Chủ tịch tổng hội cấp bộ phận có nhiệm vụ chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên. Bí thư Đoàn thanh niên là Tổng thư ký Tổng hội. Đoàn Thanh niên là xương sống của Tổng hội.


Chủ tịch Tổng hội FPT Trương Gia Bình chia sẻ: “Tổng hội là một sáng kiến quan trọng mở ra cơ chế tự tạo ra sung sướng cho mỗi thành viên. Trước kia bí thư Đoàn phải chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho FPT thì nay mỗi người FPT sẽ tự tổ chức, tự giải phóng. Không ai có thể làm tốt hơn chính cá nhân trong việc tạo ra đời sống sung sướng của mình. Chúng ta mở ra cơ chế đó. Những người có cùng sở thích có thể thành lập các CLB và được Tổng hội hỗ trợ. Với cơ chế này, tôi hy vọng sẽ có rất nhiều tổ chức, CLB, phường hội… được thành lập trong thời gian tới. Nó đủ rộng, đủ phong phú để ai cũng có thể tìm được mảnh đất của mình”.


Nhóm thảo luận Tiểu ban STCo 2.0 do Viện sĩ STCo Nguyễn Thành Nam làm chủ tọa bàn về “Tinh thần FPT” tại Hội nghị Chiến lược FPT, ngày 21/11/2008.


Ngày 22/12/2003, Đại hội Tổng hội lần thứ nhất diễn ra tại 89 Láng Hạ, Hà Nội. Tham dự đại hội có toàn thể Ban TGĐ FPT, các trưởng bộ phận, Đảng ủy, Công đoàn, Bí thư Đoàn các bộ phận… Tôn chỉ “Cộng đồng tự do luôn sáng tạo – Anh em đoàn kết tự sướng vui” của Tổn hội được thông qua.


Đại hội đã thông qua Điều lệ Tổng hội và Phương hướng hành động nhiệm kỳ 2003 – 2005. Đại hội đã bầu ra BCH Tổng hội. Danh sách bao gồm:


Đoàn Chủ tịch Tổng hội FPT: Trương Gia Bình (Chủ tịch Tổng hội), Lê Quang Tiến, Bùi Quang Ngọc, Hoàng Minh Châu, Đỗ Cao Bảo, Trương Thị Thanh Thanh, Phan Ngô Tống Hưng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thị Phương, Hoàng Nam Tiến, Lại Thị Hương Huyền.


Tổng thư ký: Trương Quý Hải


Phó Tổng Thư Ký: Trần Nam Dũng


Sau khi Tổng hội ra đời, hàng loạt các CLB được thành lập như CLB Trường Tồn, CLB Tre Xanh, CLB Văn học, CLB Nhà báo, CLB Sân khấu Điện ảnh… đặc biệt là CLB Koala dành cho những bạn trẻ có mong muốn tìm hiểu nhau, đến với nhau.


Bảo tàng FPT (2003)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn