Đi tìm giá trị cốt lõi FPT

Ngày 12/09/2008, trong Thông điệp 20 năm FPT gửi toàn thể CBNV, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình viết: “Rất nhiều doanh nghiệp cũng có con người là sức mạnh cốt lõi, nhưng họ đã không làm nên những kỳ tích như chúng ta. 


Về nguyên tắc, doanh nghiệp nào quy tụ được đông đảo hiền tài và từng CBNV tận tâm, tận lực, nỗ lực đổi mới, sáng tạo thì đều có thể lập kỳ tích. Vấn đề là ở chỗ làm thế nào có được điều đó?


Người hiền tài không phải ít và ở đâu cũng có, nhưng để hiền tài trở thành sức mạnh cốt lõi của công ty thì cần phải có một môi trường đặc biệt, cần phải có chuẩn ứng xử giữa con người với con người đặc biệt, cần có những nhà lãnh đạo đặc biệt. Đây là điều Ban lãnh đạo đau đáu suốt 20 năm. Đây là trải nghiệm thực tiễn FPT 20 năm.


Người FPT chúng ta Tôn trọng cá nhân, Đổi mới và Đồng đội. Đây là nguồn sức mạnh tinh thần vô địch, đem đến cho FPT thành công nối tiếp thành công. Tinh thần này là hồn của FPT, mất nó đi FPT không còn là FPT nữa. Bởi vậy, mỗi người FPT có trách nhiệm bảo vệ đến cùng Tinh thần FPT. Làm được như vậy FPT sẽ phát triển và trường tồn cùng thời gian.Tinh thần FPT gói gọn lại trong 6 chữ rất STCo và rất FPT: “TÔN ĐỔI ĐỒNG” và “CHÍ GƯƠNG SÁNG”.


TÔN là Tôn trọng cá nhân, gồm: nói thẳng, lắng nghe và bao dung.


ĐỔI là Đổi mới, gồm: Học hành, cải tiến và sáng tạo.


Đồng là Đồng đội, gồm: Đồng lòng, chia sẻ và chân tình.


Muốn đạt được điều đó, lãnh đọa các cấp phải có phẩm chất: CHÍ công, GƯƠNG mẫu và SÁNG suốt.


“TÔN ĐỔI ĐỒNG” và “CHÍ GƯƠNG SÁNG” chính là Giá trị cốt lõi, là cái Tinh thần FPT đã làm nên sự thành công khác biệt của FPT trong 20 năm qua. Nếu được gìn giữ và phát huy, Tinh thần FPT sẽ còn dẫn dắt FPT trường tồn, tiếp tục thành công vượt trội, đạt được những giá trị to lớn hơn nữa”.


Và sau 20 năm, Tập đoàn FPT đã tìm được Giá trị cốt lõi của mình, đó là “TÔN ĐỔI ĐỒNG – CHÍ GƯƠNG SÁNG”.


Bảo tàng FPT (2008)

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn