Người FTEL làm khảo sát "Tác động của Văn hóa Doanh nghiệp đến năng lực sáng tạo của CBNV"

Văn hóa Doanh nghiệp là một trong những điều cốt lõi để khẳng định niềm tin, vượt qua khủng hoảng bằng chính những giá trị mà doanh nghiệp đó mang lại. Mới đây, người FTEL trên toàn quốc đã cùng làm khảo sát về tác động của Văn hóa Doanh nghiệp đến năng lực sáng tạo của mỗi CBNV.


Steve Jobs đã từng phát biểu rằng: “Creative is just connecting things. When you ask creative people how they did something, they feel a little guilty because they didn’t really do it, they just saw something”. Với ông thì sáng tạo chỉ là kết nối những thứ xung quanh cuộc sống của chúng ta với nhau. Và với người nhà F, sự sáng tạo đã kết nối tất cả mọi người, tất cả công việc lại với nhau.

Với mong muốn lắng nghe và tìm ra giải pháp phát huy tốt hơn nữa tính sáng tạo đó trong mỗi thành viên FPT, người FTEL cùng thực hiện khảo sát về "Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến năng lực sáng tạo của cán bộ, nhân viên”.

Thời gian nhận khảo sát: 24/04/2023 đến ngày 28/04/2023

Nhanh chóng điền khảo sát và đón chờ những hoạt động Văn hóa, phong trào vô cùng hấp dẫn sắp tới tại Fanpage FiL - FUN is Life bạn nhé!

Ngân Giang
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn